Gegenbauer Polska

Gegenbauer Polska

Konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego

Przeprowadzamy okresowe kontrole techniczne połączone z konserwacją sprzętu gaśniczego oraz instalacji pożarowych budynków. Zakresy prac realizujemy według obowiązujących norm prawnych, jakie nakłada ustawodawca na właścicieli i zarządców nieruchomości.

W zakresie kontroli hydrantowych oferujemy:

  • Badanie ciśnienia na zaworze hydrantowym
  • Sprawdzenie stanu technicznego węży, prądownic i zaworów hydrantowych
  • Weryfikacja instrukcji obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego
  • Badanie wydajności hydrantów
  • Badanie ciśnieniowe węży hydrantowych

W zakresie kontroli gaśnic oferujemy:

  • Okresowe kontrole gaśnic
  • Wymianę proszku gaśniczego
  • Naprawy warsztatowe i remonty
  • Sprawdzenie stanu węży i prądownic
  • Wymianę uszkodzonych elementów

Czynności związane z okresowym przeglądem sprzętu wykonywane są przez pracowników posiadających stosowne uprawnienia do wykonywania czynności z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu.

Euroliance Gegenbauer Facility Management Polityka Prywatności
©Gegenbauer Polska 2015