Gegenbauer Polska

Gegenbauer Polska

Ochrona mienia

Jako podmiot oferujący zintegrowane rozwiązania usługowe, świadczymy usługi ochrony mienia, bezpieczeństwa, ochrony p. poż. Posiadamy koncesję na prowadzenie ochrony mienia nr L-0474/02 z dnia 26 październik 2002r.

Ochrona prowadzona jest poprzez agentów ochrony, posterunki stacjonarne i mobilne mające zagwarantować bezpieczeństwo osób i mienia na terenie nieruchomości.

Do podstawowego zakresu ochrony zaliczamy:

 • Zabezpieczenie nieruchomości przed działaniem osób trzecich
 • Zabezpieczanie nieruchomości przez kradzieżą, włamaniem, napadem, dewastacją
 • Egzekwowanie przestrzegania regulaminów przeciwpożarowych, zasad BHP, instrukcji obowiązujących na terenie nieruchomości przez pracowników i gości
 • Działanie zapewniające bezpieczeństwo życia, zdrowia i nietykalności osobistej pracowników i gości
 • Kontrolę ruchu osobowego, pojazdów i przepływu materiałów
 • Kontrolę dostępu do nieruchomości
 • Kontrolę dokumentów uprawniających do wwozu i wywozu towarów
 • Ewidencję ruchu osobowego i transportowego
 • Prowadzenie recepcji
 • Udzielanie podstawowych informacji w zakresie organizacji pracy w chronionym obiekcie
 • Obsługę gości
 • Zarządzanie kluczami
 • Monitoring systemów pożarowych

Ratownictwo przedmedyczne

Działania w obszarze ratownictwa przed medycznego wykonujemy w oparciu o posiadane kwalifikacje, szkolenia oraz doświadczonych ratowników. Posiadamy konieczne wyposażenie do ratowania życia i zdrowia ludzkiego takie jak:

 • Zestawy ratownictwa przed medycznego R1, używane przez Państwową Straż Pożarną
 • Nosze pneumatyczne
 • Defibrylatory automatyczne
Euroliance Gegenbauer Facility Management Polityka Prywatności
©Gegenbauer Polska 2015