Gegenbauer Polska

Gegenbauer Polska

Obsługa przeciwpożarowa

Oferujemy pełen zakres usług związanych z ochroną przeciwpożarową nieruchomości. Opracowujemy i wdrażamy Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego dla wszelkiego rodzaju nieruchomości, a w tym:

  • Określanie warunków ochrony przeciwpożarowej, wynikających z przeznaczenia i sposobu użytkowania nieruchomości, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania i warunków technicznych obiektu, zagrożeń wybuchem
  • Określenie wymaganego wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz instrukcje dotyczące przeglądów technicznym i czynności konserwacyjnych
  • Opracowanie instrukcji określającej sposób postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia
  • Opracowanie sposobów zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym
  • Określenie warunków i organizacji ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania
  • Szkolenie użytkowników obiektu, pracowników przedsiębiorstwa z przepisów przeciwpożarowych oraz postępowania na wypadek alarmu pożarowego lub innego niebezpieczeństwa
  • Opracowanie procedur, zadań i obowiązków w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami

Euroliance Gegenbauer Facility Management Polityka Prywatności
©Gegenbauer Polska 2015