Gegenbauer Polska

Gegenbauer Polska

Nasze zasady etyki biznesowej


Zarządzanie i współpraca oparte o wartości

Ważnym zadaniem naszej kadry zarządzającej jest zapewnienie konstruktywnej współpracy na różnych płaszczyznach działalności firmy poprzez szacunek i uznanie dla zaangażowania wszystkich pracowników. W tym kontekście należy uwzględnić z jednej strony interesy naszych Klientów i Partnerów, a z drugiej strony uszanować indywidualne cechy osobowości każdego pracownika. Obowiązkiem pracowników jest tworzenie atmosfery opartej na tolerancji i szacunku dla innych. Tendencje, które są sprzeczne z tymi zasadami, nie są w firmie tolerowane i stanowczo je odrzucamy. Kadra kierownicza oraz przedstawiciele pracowników współpracują z sobą na zasadach partnerskich.

Równość szans i różnorodność

W firmie Gegenbauer każdy ma równe szanse na rozwój zarówno osobisty jak i zawodowy, niezależnie od swojej narodowości, płci, wyznawanej religii, niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej. Świadomie stawiamy na różnorodność wœród naszych pracowników i różnorodność tę postrzegamy jako integralny element naszej zrównoważonej i postępowej strategii personalnej.

Przestrzeganie prawa (Compliance)

Przestrzegamy obowiązujących w Polsce przepisów i regulacji prawnych oraz naszego wewnętrznego Kodeksu Postępowania. Naszym pracownikom stwarzamy jasne i przejrzyste zasady postępowania.

Sprawiedliwość i przyzwoitość

Oprócz przestrzegania prawa i Kodeksu Postępowania, pracownicy kadry zarządzającej oraz pracownicy szeregowi w swoim postępowaniu kierują się uniwersalnymi zasadami uczciwoœci i przyzwoitości. Przejawia się to przede wszystkim w opartej na zaufaniu współpracy oraz traktowaniu innych osób w taki sam sposób, w jaki chciałoby się być potraktowanym w podobnej sytuacji. Poszanowanie godności człowieka jest naczelną zasadą dla wszystkich osób w firmie.

Wartość dodana i zysk

Realizując usługi działamy w sposób odpowiedzialny i zrównoważony mając w poszanowaniu jednostkę, społeczeństwo i środowisko, odrzucamy tym samym współpracę z firmami, które nie podzielają naszych zasad etycznych. Dążymy do osiągnięcia zysku, który pozwoli nam na godziwe wynagradzanie naszych pracowników, inwestowanie w przyszłość naszej firmy oraz branie na siebie odpowiedzialności społecznej. Nie zamierzamy osiągać żadnych zysków, które opierają się na działaniach niezgodnych z prawem.

Cały dokument można pobrać, korzystając z załącznika znajdującego poniżej

Kliknij tutaj aby pobrać cały dokument.

Aktualności

Gegenbauer zakupił spółkę RGM w Niemczech

Informacje prasowe w sprawie zakupy spółki...


VI Szkolenie FM z mocnym sygnałem dla branży

Ogólnopolskie Szkolenie Facility Management, miało również bardzo ważny akcent dla branży FM.


Raport roczny 2015

Firma Gegenbauer opublikowała raport roczny za 2015 rok.


II Międzynarodowej Multikonferencji "INTELLIGENT BUILDING TECHNOLOGIES & MULTIMEDIA MANAGEMENT IBTMM 2015"

Gegenbauer Polska Sp. z o.o., jednym z Partnerów II Międzynarodowej Multikonferencji "IBTMM 2015"Euroliance Gegenbauer Facility Management Polityka Prywatności
©Gegenbauer Polska 2015