Gegenbauer Polska

Gegenbauer Polska
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA PRZY GEGENBAUER POLSKA
 • Na mocy prawa o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpożarowej, jak również chęci członków założycieli w niesieniu pomocy potrzebującym została powołana 5 lipca 2010r. w Krakowie.

 • CELE STATUTOWE
 • 1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,

  2. udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,

  3. informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,

  4. upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,

  5. działania na rzecz ochrony środowiska,

  6. wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na terenie określonym w § 2 ust. 1.,

  7. uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich,

  8. organizacja wieczorków towarzyskich i imprez kulturalnych dla członków OSP i innych.  Euroliance Gegenbauer Facility Management Polityka Prywatności
  ©Gegenbauer Polska 2012