Gegenbauer Polska

Gegenbauer Polska

TELEFONY ALARMOWE
112, 998OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA PRZY GEGENBAUER POLSKA


Al. Jana Pawła II 190

31-982 Kraków

Tel.(12) 646 42 70

KRS: 0000369161

NIP: 6751450681

REGON: 121458290

Konto Bankowe: 7119101048211603839557001


JESTE¦MY PO TO BY POMAGAĆ:

" Działamy w oparciu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. - prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpożarowej, a także uchwalonego statutu.


1 % podatku

Euroliance Gegenbauer Facility Management Polityka Prywatno¶ci
©Gegenbauer Polska 2015