Gegenbauer Polska

Gegenbauer Polska


ZARZˇD
Dariusz Kuropatwiński

Dariusz Kuropatwiński

Prezes

Jan Kantor

Jan Kantor

Naczelnik

Marcin Hołda

Marcin Hołda

z-ca Naczelnika

Bogusław Kaszowski

Bogusław Kaszowski

Skarbnik

Jacek Zawartka

Marek Pawlik

Sekretarz


KOMISJA REWIZYJNA
Andrzej Kotarba

Andrzej Kotarba

Zenon Tracz

Zenon Tracz

Edyta Polańska

Edyta Polańska

Euroliance Gegenbauer Facility Management Polityka Prywatno¶ci
©Gegenbauer Polska 2012