Gegenbauer Polska

Gegenbauer Polska

Ochrona mienia

Jako podmiot oferujący zintegrowane rozwiązania usługowe, świadczymy usługi ochrony mienia, bezpieczeństwa, ochrony p. poż. Posiadamy koncesję na prowadzenie ochrony mienia nr L-0474/02 z dnia 26 październik 2002r.

Ochrona prowadzona jest poprzez agentów ochrony, posterunki stacjonarne i mobilne mające zagwarantować bezpieczeństwo osób i mienia na terenie nieruchomości.

Do podstawowego zakresu ochrony zaliczamy:

 • Zabezpieczenie nieruchomości przed działaniem osób trzecich
 • Zabezpieczanie nieruchomości przez kradzieżą, włamaniem, napadem, dewastacją
 • Egzekwowanie przestrzegania regulaminów przeciwpożarowych, zasad BHP, instrukcji obowiązujących na terenie nieruchomości przez pracowników i gości
 • Działanie zapewniające bezpieczeństwo życia, zdrowia i nietykalności osobistej pracowników i gości
 • Kontrolę ruchu osobowego, pojazdów i przepływu materiałów
 • Kontrolę dostępu do nieruchomości
 • Kontrolę dokumentów uprawniających do wwozu i wywozu towarów
 • Ewidencję ruchu osobowego i transportowego
 • Prowadzenie recepcji
 • Udzielanie podstawowych informacji w zakresie organizacji pracy w chronionym obiekcie
 • Obsługę gości
 • Zarządzanie kluczami
 • Monitoring systemów pożarowych

Ratownictwo przedmedyczne

Działania w obszarze ratownictwa przed medycznego wykonujemy w oparciu o posiadane kwalifikacje, szkolenia oraz doświadczonych ratowników. Posiadamy konieczne wyposażenie do ratowania życia i zdrowia ludzkiego takie jak:

 • Zestawy ratownictwa przed medycznego R1, używane przez Państwową Straż Pożarną
 • Nosze pneumatyczne
 • Defibrylatory automatyczne

Aktualności

Gegenbauer zakupił spółkę RGM w Niemczech

Informacje prasowe w sprawie zakupy spółki...


VI Szkolenie FM z mocnym sygnałem dla branży

Ogólnopolskie Szkolenie Facility Management, miało również bardzo ważny akcent dla branży FM.


Raport roczny 2015

Firma Gegenbauer opublikowała raport roczny za 2015 rok.


II Międzynarodowej Multikonferencji "INTELLIGENT BUILDING TECHNOLOGIES & MULTIMEDIA MANAGEMENT IBTMM 2015"

Gegenbauer Polska Sp. z o.o., jednym z Partnerów II Międzynarodowej Multikonferencji "IBTMM 2015"Euroliance Gegenbauer Facility Management Polityka Prywatności
©Gegenbauer Polska 2015