Gegenbauer Polska

Gegenbauer Polska

Obsługa przeciwpożarowa

Oferujemy pełen zakres usług związanych z ochroną przeciwpożarową nieruchomości. Opracowujemy i wdrażamy Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego dla wszelkiego rodzaju nieruchomości, a w tym:

  • Określanie warunków ochrony przeciwpożarowej, wynikających z przeznaczenia i sposobu użytkowania nieruchomości, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania i warunków technicznych obiektu, zagrożeń wybuchem
  • Określenie wymaganego wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz instrukcje dotyczące przeglądów technicznym i czynności konserwacyjnych
  • Opracowanie instrukcji określającej sposób postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia
  • Opracowanie sposobów zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym
  • Określenie warunków i organizacji ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania
  • Szkolenie użytkowników obiektu, pracowników przedsiębiorstwa z przepisów przeciwpożarowych oraz postępowania na wypadek alarmu pożarowego lub innego niebezpieczeństwa
  • Opracowanie procedur, zadań i obowiązków w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami

Aktualności

Gegenbauer zakupił spółkę RGM w Niemczech

Informacje prasowe w sprawie zakupy spółki...


VI Szkolenie FM z mocnym sygnałem dla branży

Ogólnopolskie Szkolenie Facility Management, miało również bardzo ważny akcent dla branży FM.


Raport roczny 2015

Firma Gegenbauer opublikowała raport roczny za 2015 rok.


II Międzynarodowej Multikonferencji "INTELLIGENT BUILDING TECHNOLOGIES & MULTIMEDIA MANAGEMENT IBTMM 2015"

Gegenbauer Polska Sp. z o.o., jednym z Partnerów II Międzynarodowej Multikonferencji "IBTMM 2015"Euroliance Gegenbauer Facility Management Polityka Prywatności
©Gegenbauer Polska 2015